Trang chủ Email

Email Server

Chia sẻ :

GÓI DỊCH VỤ StartUp 1    StartUp 2   StartUp 3   Business   1 Business 2   Business 3  
Dung lượng 5GB 20GB 50GB 150GB 200GB 250GB
Địa chỉ Email unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Email Forwarder unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited unlimited
Số lượng email gửi đi/giờ 100 400 1000 unlimited unlimited unlimited
Số lượng gửi (gmail, yahoo, hotmail)/ngày 100 200 500 1500 2000 2500
Giá/tháng

69.000 đ

199.000 đ

319.000 đ

469.000 đ

619.000 đ

769.000 đ

  Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký Đăng ký

 

---------------------------------------------

View: 1102   Back    Up to top