Trang chủ Tên miền

Bảng giá Tên miền

Chia sẻ :

Tên miền Việt Nam

Phí duy trì /năm

(Gồm giá dịch vụ đã có VAT)

Tổng phí

(Đã có VAT)

Transfer về Tenten

Đăng ký

.vn

     

Đăng ký

.com.vn | .net.vn | .biz.vn

     

Đăng ký

.gov.vn  | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 
Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 

     

Đăng ký

.name.vn 

     

Đăng ký

Tên miền Tiếng Việt

     

Đăng ký

Tên miền Quốc tế

Phí đăng ký

Phí duy trì /năm

Transfer về Tenten

Đăng ký

.com

     

Đăng ký

.asia

     

Đăng ký

.net

     

Đăng ký

.info

     

Đăng ký

.link

     

Đăng ký

.club

     

Đăng ký

.pw

     

Đăng ký

.xyz

     

Đăng ký

.click

     

Đăng ký

.work

     

Đăng ký

.top

     

Đăng ký

.site

     

Đăng ký

.online

     

Đăng ký

.tech

     

Đăng ký

.shop

     

Đăng ký

.org.uk,.me.uk,.co.uk

     

Đăng ký

.nagoya,.yokohama,.jp.net,.tokyo

     

Đăng ký

.com.idn,.net.idn

     

Đăng ký

.us

     

Đăng ký

.space

     

Đăng ký

.okinawa

     

Đăng ký

.org

     

Đăng ký

.pictures,.onl

     

Đăng ký

.biz

     

Đăng ký

.jpn.com,.in.net

     

Đăng ký

.tel

     

Đăng ký

.cloud

     

Đăng ký

.pro

     

Đăng ký

.be

     

Đăng ký

.blue,.kim,.red,.pink

     

Đăng ký

.net.co,.nom.co,.com.co

     

Đăng ký

.ninja,.rip

     

Đăng ký

.fun

     

Đăng ký

.mobi

     

Đăng ký

.report,.reisen,.website,.city

     

Đăng ký

.gratis

     

Đăng ký

.futbol,.rocks

     

Đăng ký

.network,.company,.center,.exposed,.tips,
.support,.email,.solutions,.photos,.management,
.systems,.education,.international,.supply,.schule,
.football,.equipment,.business,.gallery,.graphics,
.lighting,.photography,.technology,.supplies,.directory,
.agency,.today,.institute

     

Đăng ký

.dance

     

Đăng ký

.in

     

Đăng ký

.band,.video

     

Đăng ký

.eu 
bao gồm cả chi phí thuê địa chỉ bên EU

     

Đăng ký

.name

     

Đăng ký

.co,.pics,.me,.help

     

Đăng ký

.win

     

Đăng ký

.country,.beer,.webcam,.trade

     

Đăng ký

.bz

     

Đăng ký

.ws

     

Đăng ký

.tv

     

Đăng ký

.photo,.clothing,.associates,.works,.digital,
.cash,.builders,.media,.bike,.toys,
.care,.guru,.kitchen,.computer,.construction,
.domains,.shoes,.training,.vacations,.estate,
.contractors,.land,.academy,.bargains,.enterprises,
.plumbing,.singles,.gift

     

Đăng ký

.coffee

     

Đăng ký

.horse,.soy,.cooking,.rodeo,.church,
.fishing,.bid,.vodka,.fish,.nyc

     

Đăng ký

.id

     

Đăng ký

.immo,.life,.foundation,.money,.science,
.direct,.wedding,.deals,.gifts,.surf,
.uno,.wtf,.casa,.guide,.discount,
.fitness,.sarl, .vet,.republican,.party,
.world,.yoga,.kaufen,.fashion,.airforce,
.boutique,.cheap,.farm,.pub,.lol,
.watch,.zone,.properties,.events,.productions,
.cards,.catering,.solar,.florist,.house,
.army,.forsale,.rehab,.software,.auction,
.cc,.engineer,.market,.rentals,.cab,
.repair,.consulting,.cleaning,.community,.garden,
.plus,.democrat,.immobilien,.moda,.gives,
.gripe,.sale,.social ,.school,.style,
.glass,.fit,.chat,.tools,.industries,
.parts,.loan,.accountant,.date,.review,
.faith,.download,.racing,.express,.cool,
.exchange

     

Đăng ký

.attorney

     

Đăng ký

.buzz,.kiwi

     

Đăng ký

.services,.fail,.town,.limited,.vision

     

Đăng ký

.tattoo

     

Đăng ký

.ski

     

Đăng ký

.la

     

Đăng ký

.rest

     

Đăng ký

.ar.com,.cn.com,.de.com,.eu.com,.gb.net,
.gr.com,.us.com,.uk.com,.se.net,.se.com,
.sa.com,.ru.com,.qc.com,.no.com,.hu.com,
.ae.org,.kr.com,.uk.net

     

Đăng ký

.mortgage

     

Đăng ký

.black

     

Đăng ký

.vc

     

Đăng ký

.org.tw,.com.tw

     

Đăng ký

.tw

     

Đăng ký

.marketing

     

Đăng ký

.wiki,.ink

     

Đăng ký

.cn

     

Đăng ký

.vip

     

Đăng ký

.sexy

     

Đăng ký

.mn

     

Đăng ký

.poker

     

Đăng ký

.store

     

Đăng ký

.vegas

     

Đăng ký

.camera,.maison,.dating,.golf,.tours,
.partners,.viajes,.holiday,.bingo,.apartments,
.condos,.expert,.ventures,.holdings,.codes,
.diamonds,.tennis,.voyage,.camp,.cruises,
.flights,.tienda,.university,.memorial,.surgery,
.lease,.delivery,.furniture,.tax,.fund,
.clinic,.pizza,.financial,.dental,.claims,
.restaurant,.engineering,.legal,.insure,.finance,
.villas,.coach,.healthcare,.capital

     

Đăng ký

.limo,.recipes,.careers

     

Đăng ký

.cz

     

Đăng ký

.mx

     

Đăng ký

.christmas

     

Đăng ký

.green

     

Đăng ký

.co.jp,.jp

     

Đăng ký

.ac

     

Đăng ký

.hn

     

Đăng ký

.so,.za.com,.uy.com,.br.com,.gb.com

     

Đăng ký

.sg,.com.sg

     

Đăng ký

.bar,.cricket

     

Đăng ký

.press,.global

     

Đăng ký

.am

     

Đăng ký

.fm

     

Đăng ký

.reise,.tires,.accountants,.loans,.host,
.energy,.credit,.investments,.adult,.gold,
.porn,.best

     

Đăng ký

.ceo

     

Đăng ký

.xxx

     

Đăng ký

.sc

     

Đăng ký

.cm

     

Đăng ký

.blackfriday,.diet,.audio,.hiphop,.property,
.flowers,.guitars

     

Đăng ký

.casino

     

Đăng ký

.creditcard

     

Đăng ký

.hiv 
Phí đăng ký tên miền .hiv sẽ được trích ra 125$ để ủng hộ vào Quỹ phòng chống HIV/AIDS

     

Đăng ký

.juegos,.hosting

     

Đăng ký

.rich

     

Đăng ký

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT 10%

CHI TIẾT BIỂU PHÍ .VN

Tên miền Việt Nam Lệ phí đăng ký

Giá dịch vụ đăng ký

(Đã bao gồm VAT)

Phí duy trì

Giá dịch vụ duy trì

(Đã bao gồm VAT)

Phí transfer Đăng ký
.vn           Đăng ký
.com.vn | .net.vn | .biz.vn           Đăng ký
.gov.vn  | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn 
Tên miền theo giới hạn địa giới hành chính .VN 
          Đăng ký
.name.vn            Đăng ký
Tên miền Tiếng Việt           Đăng ký

---------------------------------------------

View: 230   Back    Up to top